FIPROS A/S
Rybergsvej 1
5631 Ebberup
Danmark
CVR 14252398
Tlf. +45 64 74 22 88
Fax +45 64 74 22 18
fipros@fipros.dk 


FIPROS AB
Stenhuggaregatan 32
268 77 Kågeröd
Sverige
CVR SE556775835301

AUTORISATIONER OG KONTROL

Fødevareministeriet har tildelt FIPROS A/S Autorisationsnummer 7911.

ISO 22000 blev implementeret på fabrikken i Danmark december 2007 og i 2010 blev FSSC 22000 implementeret i både Danmark og Sverige. 

Specielle kvalitetskrav f.eks. GMP kan imødekommes.

 
         
 

Fødevareregler og – sikkerhed:
Alle gældende regler og forordninger fra danske myndigheder og EU bliver overholdt.